preskoči na sadržaj

Gimnazija Beli Manastir

Login
UPISI U 1. RAZRED

Osmaši, oekujemo Vas u Gimnaziji!

          PREDSTAVLJANJE

          I JOŠ PREDSTAVLJANJE  

        U OPUŠTENIJEM IZDANJU   

ZAŠTO JE FILIP GIMNAZIJI

Pronaite nas na FACEBOOK -u

IZ IVOTA KOLE

  DANI HRVATSKOGA JEZIKA 

 

Kao vjeno more sinje
U kretu si gipkom, lakom,
Podaje se dahu svakom,
I mreška se i propinje,
(Kakva mo je vjetra koga) –
Zuji, zvei, zvoni, zvui,
Šumi, grmi, tutnji, hui –
To je jezik roda moga! (…)

(Petar Preradovi)

 

          

 DANI KRUHA

 

                OPŠIRNIJE

A. B. Šimi: Rosa Mystica - Vee ljubavi 

San je pao na mlin

starinski u doli. 

Mir je pao tiho 

na srce što voli. 

Skromno srce

puno sree i sanjarija!

Trailica
Anketa
Imate li interesa za ukljuivanje u, i osnivanje volonterskog kluba u koli?
Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr e Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani dogaaji

Broja posjeta
Ispis statistike od 24. 9. 2011.

Ukupno: 300407
MOZDA VAM ZATREBA

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          ANKETA :

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
https://ocjene.skole.hr/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMOAIDS II

PREVENCIJSKI PROGRAM 

MEMOAIDS II

 

            Ponašanje koje ugroava zdravlje i kakvou ivota ne donosi samo tjelesnu bol i bolest nego, utjee na društvenu, psihološku ili duhovnu dobrobit ovjeka. Zdravlje je dinamiko stanje cjelokupne dobrobiti ovjeka  i svako podruje zdravlja pridonosi jedno drugom.

            Sluba za reproduktivno zdravlje Klinike za djeje bolesti Zagreb, aktivna je u borbi protiv spolno prenosivih bolesti, ukljuujui HIV/AIDS. Teište je na prevenciji, ranom otkrivanju i lijeenju ovih bolesti .Bez edukacije mladih naraštaja nema ni uinkovitosti u ovom radu. Cilj je olakšati provoenje zdravstveno-odgojnog rada u školama. Unato postizanju mnogih ciljeva, u svijetu je sve više novih sluajeva zaraze meu adolescentima. Stoga e presudnu ulogu u sprjeavanju širenja AIDS-a imati provoenje sustavne prevencije HIV-a kod adolescenata.

            Mnoge studije ukazuju da adolescenti, koji su i dobro informirani o HIV/AIDS-u, najviše poteškoa imaju u primjeni postojeeg znanja u spolnom ponašanju, a najidealnije je zapoeti s odgojno-zdravstvenim programima za adolescente prije poetka stupanja u spolne odnose.

            Program edukacije vršnjaka pod naslovom «Mladi educiraju mlade o AIDS-u» (MEMOAIDS) prua mogunosti za prevenciju HIV/AIDS-a i razvoj preventivne strategije «edukacija vršnjaka».To je program primarne prevencije HIV-a usmjeren na pitanja rizinog spolnog ponašanja za zarazu, a namijenjen ponajprije adolescentima u školskoj sredini. Namjera mu je pridonijeti sigurnom i protektivnom spolnom ponašanju adolescenata.

            Naša škola je ve drugu godinu ukljuena u taj program koji obuhvaa druge razrede i osposobljava mlade ljude da razvijaju znanje, razumijevanje i vještine koje  vode ka odgovornom odluivanju i zdravom ponašanju. Voditelj programa je pedagoginja Gordana Popovi i suradnik na programu, profesorica biologije Anica Novokmet.

            Osim edukacije voditelja i suradnika, na poetku školske godine je profesorica biologije na satu u drugim razredima odrala predavanja koja su obuhvatila temeljne injenice o AIDS-u. Odrane su i tri tribine pod naslovom « AIDS-nemojte umrijeti zbog neznanja», u sklopu sata razrednika. Tribine su uz pomo voditelja pripremili i odrali mladi edukatori i to: Majda Svetlii, Jasna Kraljevi, Mirna Glavan, Ena Sabolek, Zorana Lehman, Bojana Maik, Anita Baji, Danijela Beni, Aleksandra Štrbac, Jovanka Mišljenovi, Marko Taka i Vladimir Jeleevi. Roditelje smo na roditeljskim sastancima upoznali s programom.

            Nakon odranih predavanja strunjaka po razredima i tribinama mladih edukatora za njihove vršnjake i roditelje, program MEMOAIDS predvia odravanje pedagoških radionica po razredima, koje podrazumijevaju iskustveno uenje o sebi, o drugima i o svijetu i ivotu. Sudionici razmjenjuju svoja iskustva , znanja, osjeaje i mišljenja, što pridonosi promjenama u spoznajama, ponašanju, osjeaju vrijednosti i samopoštovanju. Ue se i vjebaju komunikacijske i socijalne vještine te osvješuju vlastiti stavovi i postupci. Program sadri 16 radionica.

            Usvajanje injeninog znanja nije cilj ove edukacije nego je nakana potaknuti mlade ljude , i one koji rade ili ele raditi s njima, da preispitaju  i razviju svoje osjeaje, stavove, vrijednosti, vještine, znanja i ponašanja glede AIDS-a.

                                                                                                Gordana Popovi, prof.pedagogije
preskoči na navigaciju